Contributie

Hieronder zie je een overzicht van de contributie. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 12,50 euro voor leden tot 16 jaar en 15,00 euro voor leden vanaf 16 jaar. Het inschrijfgeld wordt bij de eerste inning van de contributie in rekening gebracht. De contributie wordt maandelijks geïnd omstreeks de 25e van de maand.

De automatische incasso kan stopgezet worden wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd voor de eerste dag van de volgende maand. Wordt het lidmaatschap bijvoorbeeld beëindigd op 2 april, dan wordt de contributie over de maand april nog wel geïnd.

Voor een gezin waarvan 4 personen of meer lid zijn, geldt dat de 3 oudste leden wel een basiscontributie betalen. De overige leden betalen geen basiscontributie.

Klik op één van de onderstaande groepen om de contributie te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

Aan bovengenoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Jaarlijks op de algemene ledenvergadering zal besproken worden of de contributie aangepast dient te worden.

Jaarlijks wordt in de maand april de bijdrage aan de KNGU geïncasseerd. Deze bedraagt 20,30 euro voor leden tot 16 jaar en 24,80 euro voor leden vanaf 16 jaar.