Contact

Hieronder zie je de contactgegevens van ons hoofdbestuur. Algemene vragen en/of opmerkingen kun je sturen naar vek@live.nl.

Algemeen adjunct
De heer R. Dangremond (0548-521413)

Secretaris
Mevrouw J. Dennekamp (0548-789712)

Penningmeester
Vacant

Ledenadministratie
Mevrouw A. Seppenwoolde

Public relations
Mevrouw A. Borghuis (06-40610673)

Vertrouwenspersoon / Licentiebeheer
Vacant

Wedstrijdzaken / Contactpersoon technische leiding
Mevrouw A. Voortman (0548-544325)

Accommodatie
Mevrouw A. Voortman (0548-544325)