Contact

Hieronder zie je de gegevens van ons hoofdbestuur. Algemene vragen en/of opmerkingen kun je sturen naar vek@live.nl.

Algemeen adjunct
De heer R. Dangremond

Secretaris
Mevrouw J. Dennekamp

Penningmeester
Vacant

Ledenadministratie
Mevrouw A. Seppenwoolde

Public relations
Mevrouw B. Spenkelink

Vertrouwenspersoon / Licentiebeheer
Vacant

Wedstrijdzaken / Contactpersoon technische leiding
Mevrouw A. Voortman

Accommodatie
Mevrouw A. Voortman