Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Rijssen-Holten
Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten? De gemeente Rijssen-Holten wel! Daarom is er een Jeugdsportfonds Rijssen-Holten opgericht. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage van maximaal 225,00 euro per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.

Voor wie is het Jeugdsportfonds bestemd?
Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum. Een volledig overzicht van alle spelregels staat op www.jeugdsportfonds.nl.

U kunt zelf geen aanvraag indienen
Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een intermediair. Dit is een persoon die op professionele wijze bij uw kind betrokken is. Denk hierbij aan de leraar op school, een maatschappelijk werker, GGD of bureau Jeugdzorg. Meld u zich daarom bij een intermediair en verzoek deze om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdsportfonds. Kunt u er geen vinden? Neem dan contact op met Maaike Geerdink van Sportservice Overijssel.

Wat doen wij als vereniging?
Wij hebben als vereniging inmiddels een positieve ervaring opgedaan met het Jeugdsportfonds. De aanvraag wordt verrassend snel behandeld en afgewerkt. Dus, denkt u als ouder in aanmerking te komen voor vergoeding van de contributie van uw kind(eren), neem dan contact op met onze penningmeester (vacant) of met de consulent van Jeugdsportfonds Rijssen-Holten, Maaike Geerdink. Zij is ook te bereiken op 038-457 77 82.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur