Aanmelden

Welkom bij VEK Rijssen!

Vul hieronder de juiste gegevens in. Druk vervolgens de bevestigingspagina (die je per e-mail ontvangt) af en lever hem in bij je leid(st)er.

Mocht je de bevestigingspagina niet kunnen afdrukken, lever dan de brief die je tijdens de les hebt meegekregen – inclusief handtekening van de rekeninghouder – in bij je leid(st)er.

  Voornaam *

  Achternaam * (bij gehuwden ook de meisjesnaam vermelden)

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Geboortedatum *

  Geslacht *
  ManVrouw

  Vul hieronder de gegevens van de les in.

  Dag *

  Tijd *

  Zaal *

  Ben je eerder lid geweest van VEK Rijssen? *
  JaNee

  Is dit het 4e gezinslid binnen de vereniging? *
  JaNee

  Vul hieronder de gegevens van de rekeninghouder in.

  Voornaam *

  Achternaam *

  IBAN (nieuw rekeningnummer te vinden op uw afschrift van de bank) *

  Geef hieronder aan of u wel of geen toestemming verleent aan gymnastiekvereniging VeK Rijssen voor het publiceren van foto- en/of filmmateriaal van activiteiten tijdens evenementen, wedstrijden en bijeenkomsten. Tevens verwijzen wij u naar onze privacy-policy.

  Ik verleen wel toestemmingIk verleen geen toestemming

  Voorwaarden *
  Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan Christelijke Gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht te Rijssen om van mijn rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste een half jaar. Het inschrijfgeld wordt automatisch afgeschreven bij de eerste contributie-inning. De contributie wordt per maand geïncasseerd.