Contributie

Hieronder kun je het overzicht van de contributie downloaden. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 12,50 euro voor leden tot 16 jaar en 15,00 euro voor leden vanaf 16 jaar. Het inschrijfgeld wordt bij de eerste inning van de contributie in rekening gebracht. De contributie wordt maandelijks geïnd omstreeks de 25e van de maand.

De automatische incasso kan stopgezet worden wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd voor de eerste dag van de volgende maand. Wordt het lidmaatschap bijvoorbeeld beëindigd op 2 april, dan wordt de contributie over de maand april nog wel geïnd.

Voor een gezin waarvan 4 personen of meer lid zijn, geldt dat de 3 oudste leden wel een basiscontributie betalen. De overige leden betalen geen basiscontributie. Vanaf het 5e lid wordt er een korting van 5,95 euro per maand gegeven.

Jaarlijks wordt in de maand april en oktober de bijdrage aan de KNGU geïncasseerd.

Overzicht van de contributie per 1 april 2019

Aan de genoemde bedragen in het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Jaarlijks op de algemene ledenvergadering zal besproken worden of de contributie aangepast dient te worden.