Contributie

Hieronder staat het overzicht van de contributies. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 12,50 euro voor leden tot 16 jaar en 15,00 euro voor leden vanaf 16 jaar. Het inschrijfgeld wordt bij de eerste inning van de contributie in rekening gebracht. De contributie wordt maandelijks geïnd omstreeks de 25e van de maand.

De automatische incasso kan stopgezet worden wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd voor de eerste dag van de volgende maand. Wordt het lidmaatschap bijvoorbeeld beëindigd op 2 april, dan wordt de contributie over de maand april nog wel geïnd.

Voor een gezin waarvan 4 personen of meer lid zijn, geldt dat de 3 oudste leden wel een basiscontributie betalen. De overige leden betalen geen basiscontributie. Vanaf het 5e lid wordt er een korting van 5,95 euro per maand gegeven.

Per kwartaal wordt in de maanden januari, april, juli en oktober de bijdrage aan de KNGU geïncasseerd. Lees op de website van de bond meer hierover: https://dutchgymnastics.nl/kngu/lidmaatschap – klik op de button ‘Regelgeving en kosten’ onderaan de pagina.

Contributie  – per maand:

  • Meisjes en jongens van 0 t/m 11 jaar                        €  13,50
  • Meisjes en jongens van 12 t/m 16 jaar                     €  15,50
  • Dames en heren vanaf 17 jaar                                      €  18,00
  • Heren dinsdag avond 1,5 uur                                        €  25,00
  • Dames, MBVO                                                                      €  18,00
  • Selectie meisjes groot 2 x per week                         €  29,50
  • Pré-selectie jongens/meisjes 2 x per week          €  22,50
  • Pré-selectie jongens/meisjes alleen zaterdag    €  16,50 

In de basis gaan wij ervan uit dat onze selectieleden deelneemt aan een reguliere lesgroep. Als dit niet het geval is brengen wij maandelijks de basiscontributie van € 6 in rekening.

Wedstrijdgelden worden separaat geïncasseerd.

Aan de genoemde bedragen in het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Jaarlijks op de algemene ledenvergadering zal besproken worden of de contributie aangepast dient te worden.