Jeugdsportfonds Waander Companje

Sporten financieel niet haalbaar? Denk aan Stichting Waander Companje en het Jeugdsportfonds!

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien meer dan 380.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum (dat is 1 op 9 kinderen). Om ook deze kinderen dezelfde kansen te bieden als leeftijdsgenoten, is er Stichting Waander Companje en het Jeugdsportfonds. Deze beide instanties ondersteunen kinderen uit gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn om deel te nemen aan activiteiten op onder meer sportief gebied. Te denken valt aan bekostiging van een lidmaatschap van een sportvereniging, zwemles en soms ook nog sportattributen.

Aanvragen bij het Jeugdsportfonds kunnen worden gedaan door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg. Dat gaat altijd via intermediairs. Bij de Stichting Waander Companje kan iedereen een aanvraag indienen, ook ouders zelf.

Meer informatie vindt u op:

www.jeugdsportfonds.nl en www.stichtingwaandercompanje.nl